Memorabilia: Mia's Mysterious Memory Machine

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.6 GHz
RAM: 1024 MB DirectX: 8.1
Hard Drive: 106 MB

Vil du trenge gjennom folks sinn? Mia har slik en anledning! undersking oppdager hennes nytt...