Mystery Case Files: Huntsville

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me Memory: 64 MB CPU: P3 500

Forbrytelse spree forvirrer Huntsville politi! Har du et ivrig ye for detaljer? Se hvis du kan plassere nok gjemte spor til lse forbrytelse...